Човече, кад поред мене прођеш,
немој подићи руку ни на једно стабло,
ни на један грм.

Немој ме непромишљено озледити.
Ја сам топлина твога дома
и огњишта у хладним зимским ноћима,
пријатељски хлад и штит од врелине летњег сунца.

Ја сам дрво твоје колевке,
цљеме твоје куће, даска твојега стола,
постеља на којој спаваш и одмориште вечног починка.

Човече, послушај ме и услиши молитву моју:
Не руши ме непотребно,
не спаљуј ме непажњом, не сеци ме неразумно,
не озледи ме безобзирно.

Чувај ме за своју децу!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>