Еколошки излет и обилазак Специјалног резрвата природе Ивановачка ада организује се за чланове секције Соколићи.

Полазак је у 10 часова, а повратак до 17 часова.

Предвиђена је кружна пешачка тура Омољица – Ивановачка ада – Иваново – Омољица. Све време стаза води поред речних токова Надела, Дунава и Поњавице. Током излета планирано је снимање терена ради даљег обележавања и маркирања истог, као и упознавање са биљним и животињским светом датог подручја.

Информације
Бранислав Ровчанин
064/276-05-39

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>